S.D.T. (Spodkopovalci Državnih Temeljev): Live (1985)

Raw hardcore punk from Kranj.
Free Image Hosting
1 - Kranjska Balada
2 - Molitev
3 - Sam Sem
4 - Upravnik

You can get it here.

Comments