Demolition Group: Bič Luč + Upanje (2001)

01 - Mučnina
02 - Hvala
03 - Včasih tudi drugi
04 - Prijazna
05 - Prazen list
06 - Eno
07 - Gram
08 - Ugasni svet
09 - Bodi sebi svoj
10 - Twist (perf. by V.I.S. Mesečina)
11 - Vedno znova
12 - Znamenje
13 - Zdaj si
14 - Slatke sanje (perf. by V.I.S. Mesečina)

Get it here.

Comments